Ukraina i Historien

Från äldsta tid till 2023

 

Ukraina blev självständigt år 1991. Den moderna ukrainska staten historia är således inte lång men det ukrainska folkets historia sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Ukrainarna har emellertid i århundraden levt i Rysslands skugga och därför har deras historia förblivit okänd för de flesta européer, inklusive svenskarna. Denna bok ger den svenska läsaren en unik chans att fylla denna stora kunskapslucka. Det är det första, svenskspråkiga, historiografiska verk som riktar sig till en bred publik och beskriver Ukrainas historia från äldsta tider till och med Majdanrevolutionen och den rysk-ukrainska konfliktens utbrott 2014. Den är oumbärlig att läsa för alla som vill förstå orsakerna till den nutida konflikten. Den är ett måste för alla svenskar som vill veta mer om Ukraina än det som kommer fram i nyhetsflödet. Boken är baserad på ett stort urval av vetenskapliga, historiografiska verk, författade på flera språk.

 

 

Första utgåva

ukraina-i-historien-1

Ukraina i historien

 

Hans kunskaper är djupt imponerande, närmast överväldigande. I det föreliggande arbetet berättar Peter Johnsson om ett Polen som spelat en framträdande, om än ofta tragisk roll i Europas historia. Han går igenom landets historia från äldsta tid fram till år 2009. Och så vitt jag kan bedöma med samma djupgående inblick och lärdom. Det är en enastående prestation.

Författaren ger inte bara en överskådlig och spännande bild av Polens politiska historia, han lyckas också förmedla en utomordentlig bild av Polens kulturella utveckling. Han reflekterar därtill över den romantiska filosofins och konstens ställning i det polska samhällets historia och visar öven här enastående kunskaper.

Kanske är bokens sista del den allra bästa i hela denna enorma rundvandring i polsk historia. Författarens redogörelse för det moderna Polens ekonomiska och politiska historia är det klaraste jag läst i den vägen. Det är sällan man läser en så helgjuten och samtidigt vittfamnande historisk översikt över ett lands utveckling, en översikt som samtidigt kastar ljus över hela den europeiska scenen.

Peter Johnssons bok är på en och samma gång ett kraftprov och ett mästerverk. 

Kristian Gerner, 
professor emeritus i historia vid Lunds universitet