Tyskland och förintelsen i Historien

Vare sig Nazismens, Hitlers eller Förintelsens historia kan vi Europa aldrig fly ifrån. Min senaste bok som bär titeln Tyskland och Förintelsen i historien 1913 till 2013 handlar om hur nazismen och Hitler och Förintelsen ÄR EN DEL AV TYSKLANDS HISTORIA DE SENASTE HUNDRA ÅREN.

Den är resultatet av närmare femtio års läsande om ämnet och fem års resande och skrivande. Jag har valt att koncentrera boken kring fyra substantiv: Historien, Glömskan, Återkomsten och Närvaron. Under ordet Historien beskriver jag Nazismens OCH HITLERS VÄG TILL MAKTEN I WEIMARREPUBLIKENS TYSKLAND och på vilket sätt han sedan lyckades upprätta sin fasansfulla diktatur.

Med ordet Glömskan beskriver jag hur man under de första årtionden efter andra världskriget medvetet trängde undan just historien och med ordet Återkomsten som symbol hur Historien från och 1970-talet succesivt obevekligen letade sig upp till den samhälleliga ytan för att idag vara ständigt och överallt närvarande i det tyska samhället. Få länder, om något, kan i det hänseendet jämföra sig med dagens Tyskland.

Allt detta har jag i boken försökt att beskriva genom att förlägga såväl Historien, Glömskan, Återkomsten som Närvaron till tre för Nazismens historia viktiga städer i Tyskland: För det första München dit Adolf Hitler anlände från Wien 1913 och skapade sitt nazistiska parti NSDAP och där han , när han kommit till makten, innehade sin bostad på. Jag beskriver hur centrala delar av München under Nazismen helt byggdes om och hur efter det att Glömskan lagt sardon över staden återfick det utseende vi idag möter i denna underbara stad. Hitler döpte sitt München till den nazistiska Rörelsens stad. Dagens München är idag istället förbunden med de unga studenter som ingick i den Vita Rosen och med döden som insatt bekämpade Nazismen.

Zeppelin Arena Nürnberg

För det andra Nürnberg dit Nazistpartiet Rikspartidagar förlades och där Nazisterna skapade det enormt stora så kallade Reichparteitagesgelände där dessa ägde rum. Det som därvid är enastående i Nürnberg är att centrala delar av detta område aldrig rives utan står kvar än i dag och har förvandlats till enormt museum över nazismens historia. Hitler döpte Nürnberg till just rikspartidagarnas stad. De skulle sade han, för all evig tid äga rum just där.

Den tredje staden jag utifrån de fyra substantiven beskriver är Berlin, en stad som Hitler hävdade skulle bli hela världens huvudstad; Hauptstadt der Welt. Under hans arkitekt Albert Speers överinseende, som för detta ändamål  fick en särskild ateljé inredd åt sig vid Konstakademin invid Brandenburger Tor, påbörjades en tänkt enorm ombyggnad av staden. Vissa delar av denna ombyggnad märks i dagens Berlin. I avsnittet om Berlin behandlar jag inte bara hur Hitler 1933 serverades makten på ett silverfat, fyllt av intriger mellan de inblandade, därvid president Paul von Hindenburg utan också de olika motståndsgrupper som under hela nazisttiden verkade i Berlin.

Den som idag besöker Berlin kan inte undgå att upptäcka hur den mörka historien idag Återvänt och hur den intar en central plats i staden Topografi. Det enorma minnesmärket strax intill Brandenburger Tor till minnet av Förintelsen av Europas Judar utgör därvid enbart en liten del av detta. Jag har i boken försökt beskriva om inte alla så de flesta av dessa Förintelsens minnesmärken som idag finns i Berlin. Jag tror att för den historieintresserade kan därför boken tjäna inte bara som en ren historiebok utan också som något av en reseguide. Detsamma gäller hoppas jag också de två andra tyska städer som tillsammans med Berlin utgör bokens ryggrad.

Boken är försedd med många bilder, både från historien och dagens topografi i München. Nürnberg och Berlin. Som alla andra av mina böcker är den utgiven på Carlssons bokförlag.

Jag önskar en god och intressant läsning.

Tyskland och forintelsen i historien, book by Peter Johnsson
Tyskland och Förintelsen i historien