stalins-mord-i-katyn

Stalin Mord i Katyn

och dess historiska efterspel 1940–2010

andra utgåva med nyskrivet förord!  

 

Boken Stalins mord i Katyn utsågs år 2010 av litteraturkritikerna i såväl Svenska Dagbladet som Aftonbladet som en av det årets tre bästa fackböcker. För denna bok erhöll författaren också år 2010 Polonica-priset av den polska kongressen i Sverige.

 

Peter Johnsson är en stillsam sanningssägare. Han skriver torrt och sansat, vilket är befriande i en sak där de stora anklagande orden berövats sin mening. Hans bok är ett stycke stark sakprosa. Peter Johnsson har skrivit en utmärkt källkritisk bok som med obarmhärtig skärpa avslöjar en av det kalla krigets mest kontroversiella skrönor och slutgiltigt avslöjar sanningen om denna ohyggliga förbrytelse.

Sydsvenska Dagbladet

Den 5 mars 1940 beslöt det sovjetiska kommunistpartiets politbyrå att 15 000 polska officerare som sedan andra världskrigets början hölls fångna i tre olika läger skulle avrättas tillsammans med ytterligare 11 000 polska fångar. Avrättningarna, som inleddes i april, skedde genom nackskott. Det symboliska namnet för dessa mord har blivit ”Katyn”  det skogsområde utanför Smolensk där en tredjedel av officerarna avrättades.

Senare under kriget hävdade Stalin att morden begåtts av Tyskland, som invaderade Smolensk-området. Stalins lögn om morden i Katyn blev till en av de mest omhuldade och seglivade lögnerna i det kommunistiska Sovjetunionen.
Det dröjde fram till 1990 innan Ryssland erkände att avrättningarna skett på Stalins order. Då överlämnades dokumenten till den polska regeringen.
Detta är den första bok som beskriver helheten och är i högsta grad en politisk historia.

Peter Johnsson är författare och journalist, bosatt i Warszawa sedan nästan 30 år. Han är utrikeskorrespondent för Göteborgsposten.