Min historia

 

Jag har under fyra decennier i egenskap av utrikeskorrespondent ägnat mitt professionella liv åt att skildra den politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i Central- och Östeuropa. Sedan början av 1980-talet är jag fast bosatt i Warszawa. Idag ägnar jag huvudsakligen åt mitt författarskap, helt inriktat på fackböcker som berör ”min” del av Europa.

Jag föddes 1949 i Malmbäck i Småland och tillhör alltså alla dessa smålänningar som utvandrat, om än åt ett annat väderstreck än det sedvanliga.

 

Albert Engströms ord om att:

 Du kan ta smålänningen ur Småland men aldrig Småland ur smålänningen

– får anses aktuell än idag.

 

Jag läste Historia samt Idé och Lärdomshistoria och Samhällskunskap vid Lunds Universitet 1969–1974 studerade läsåret därefter vid Lärarhögskolan i Linköping och jobbade några år som lärare i Östergötland.

 

Jag började skriva på allvar om och från Polen och övriga länder i östra Centraleuropa 1980, det vill säga det år då den stora strejken bröt ut på Leninvarvet i Gdańsk och den oberoende fackföreningen Solidaritet bildades. Dessförinnan hade jag under 1970-talets andra hälft haft nära kontakt med den demokratiska oppositionen i Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och DDR och senare också Ukraina. De långa reportagen för bild- och reportagetidskriften ETC de första åren av 1980-talet tillsammans med några av Sveriges duktigaste fotografter var en härlig tid. Idag kan man bara drömma om att få åka två eller till och med tre veckor för att samla material till ett enda reportage.

 

Senare skrev jag för Svenska Dagbladets 7 Dagar och Göteborgs Handels och Sjöfartstidning (GHT).

 

Sedan mitten av 1980-talet är jag ackrediterad i Polen för Göteborgs-Posten.

 

Som freelance-journalist har jag skrivet för media i samtliga nordiska länder med undantag för Island. I Finland för Kuvalehti och i Danmark för bland annat Berlinske Tidende och dess Weekandavisen. Under ett år skrev jag dessutom från Polen för svenska nyhetsbyrån TT.

 

Sedan tjugo år tillbaka har jag arbetat för Yle Radio och TV i Finland, de senaste fem åren tillsammans med min hustru Jolanta bakom kameran och vid montage-bordet.

 

Jag medarbetar också i Baltic Worlds, en engelskspråkig tidskrift som ges ut av Centre for Baltic and Eastern European Studies, Södertörn University, Stockholm.

 

Mitt arbetsfält under dessa tre decennier har varit gamla ”Östeuropa” – idag det jag helst kallar för östra Centraleuropa – inklusive Baltikum och Ukraina och jag har haft förmånen att uppleva och beskriva kommunismens fall i de flesta länderna i det gamla Östeuropa.

 

Historiker i grunden, med examen från Lunds universitet och utbildad lärare i historia vid Lärahögskolan i Linköping har jag under alla dessa år aldrig upphört med historiska studier. Om jag en gång i tiden, då jag avbröt mina doktorandstudier i Lund, hade tänkt att fortsätta mina studier om Tyskland och Weimarrepubliken har jag nu under trettio år ägnat min tid åt studier i Polens och det ”gamla” Östeuropas historia. Vid sidan av journalistiken har därför de senaste åren bokskrivandet tagit en allt större del av min tid och kommer förhoppningsvis så också att göra de närmaste åren. De påbörjade bokprojekten sträcker sig flera år framåt.