Tyskland

2 items found

Andra världskriget – Mitt hus i ruiner

Andra världskriget – Mitt hus i ruiner

Flera av Tysklands städer låg i ruiner efter andra världskriget. I München var nittio procent av Gamla Stan sönderbombat och hela staden förstörd till femtio procent. En av de journalister som kom först dit var Klaus Mann, alltså sonen till den kände författaren Thomas Mann, som under andra världskriget jobbade för den amerikanska tidningen Stars and Stripes. Han skrev i ett långt brev som publicerades i en bok som heter Vändpunkten, till sin far så här: ”hela centrum från järnvägsstationen till Odeonplatsen är en enda ruinhög. Jag kunde knappast hitta vägen till Engelska parken. Så skrämmande förändrade var de gator jag på vilka jag förr i världen kände varje hus och ju mer vi närmade hos Poschingerstraße” , det vill säga där han en gång hade bott före andra världskriget”, blev scenariot lite mer välkänt”. Han beskriver sedan hur han kom fram till det gamla föräldrahuset på Poschingerstraße.

(mer …)

Tyskland och förintelsen i Historien

Vare sig Nazismens, Hitlers eller Förintelsens historia kan vi Europa aldrig fly ifrån. Min senaste bok som bär titeln Tyskland och Förintelsen i historien 1913 till 2013 handlar om hur nazismen och Hitler och Förintelsen ÄR EN DEL AV TYSKLANDS HISTORIA DE SENASTE HUNDRA ÅREN.

(mer …)